สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ นขต.กห.และหน่วยในกำกับของ กห.

 
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02 221 0834
E-mail : acos.mod@gmail.com
 
สถิติผู้เข้าชม